Thierry Baudet

Gecultiveerde domheid jaagt fascisme aan

Het fascisme tegenhouden vereist een overheid die haar rol weer neemt, haar democratische legitimiteit waarmaakt én via verheffend onderwijs en publieke kwaliteitsmedia voorkomt dat een volk afglijdt in een primitieve massacultuur waarin collectieve domheid de norm is.