over Joop Lahaise

Van 1 januari 2007 tot 1 januari 2021 directeur/hoofdredacteur van MUG Magazine, het gratis Amsterdamse maandblad voor sociale kwesties met speciale aandacht voor de positie van minima.

Daarvoor onder andere adjunct-redactiechef Weekmedia (Amsterdams Stadsblad) en onderzoeker/mediawoordvoerder en projectleider stichting Anti Discriminatie Overleg (ADO). Oprichter van de ‘startup’ nieuwswebsite www.opstand.nu.

Neerlandicus/taalbeheerser met ruime kennis van de media. Journalist in hart en nieren, met een mening. Studeerde naast Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA (doctoraal) massacommunicatie (o.a. persgeschiedenis en filmkunde) als bijvak.

Politieke junkie, niet bang om zijn vingers te branden. Ervaring met lokaal bestuur in Amsterdam en Hilversum (fractiemedewerker voor PvdA-Hilversum). Sociaaldemocraat, vrijdenker en humanist in hart en nieren. Sympathisant van Vrij Links en van Linksom.

Dit blog gaat over journalistiek, media, politiek, cultuur, Hilversumse kwesties en de wereld & zijn randgebieden.

Motto: liever eerlijk subjectief dan zogenaamd objectief.