privacyverklaring

www.lahaise.nl respecteert de privacy van gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u aan deze website toevertrouwt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze site vraagt geen privégegevens, buiten gegevens die u zelf handmatig opgeeft door het plaatsen van een reactie of gegevens die u afstaat via bijvoorbeeld een social media-button.

Voor zover de beheerder van deze website over uw persoonlijke gegevens beschikt, stelt hij deze niet ter beschikking aan derden. Hij stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan hem toevertrouwt. Door een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

www.lahaise.nl kan het gebruik niet uitsluiten van via WordPress of door derde partijen via plug in’s of widgets aangebrachte cookies en andere technologieën (voor een goed functionerende website en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt). U kunt het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het www.lahaise.nl-privacybeleid is hierop niet van toepassing.

Bij een bezoek aan deze website slaan servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.