over

Van 1 januari 2007 tot 1 januari 2021 directeur/hoofdredacteur van MUG Magazine, het gratis Amsterdamse maandblad voor sociale kwesties met speciale aandacht voor de positie van minima. Daarvoor onder andere adjunct-redactiechef Weekmedia (Amsterdams Stadsblad) en onderzoeker/mediawoordvoerder stichting Anti Discriminatie Overleg (ADO).

Neerlandicus/taalbeheerser met ruime kennis van de media. Journalist in hart en nieren, met een mening die niet altijd onder stoelen of banken wordt gestoken. Studeerde naast Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA (doctoraal) massacommunicatie (o.a. persgeschiedenis en filmkunde) als bijvak.

Politieke junkie, niet bang om zijn vingers te branden. Ervaring met lokaal bestuur in Amsterdam en Hilversum. Sociaaldemocraat en humanist in hart en nieren, met wat vrijzinnige trekjes. Sympathisant van Vrij Links.

Waar gaat dit blog over? Over journalistiek, media, politiek, cultuur, de wereld & zijn randgebieden. Motto: liever eerlijk subjectief dan zogenaamd objectief.