PvdAHooibalen in Picardië | ©JPL

Verbeter de wereld en begin bij…

Schrijfster en psychotherapeut Marte Kaan schrijft in NRC (18 augustus 2023) over de worsteling tussen eigen en collectieve verantwoordelijkheid als het om het milieu gaat. De titel van haar essay: ‘De verantwoor­delijkheid voor klimaat­verandering hoort…


Ich bin ein Berliner

Ich bin ein Boomer

PvdA’ers zijn ook maar mensen. Dat is echt zo. Er zitten heel aardige, sociaal voelende tussen, met progressieve denkbeelden. Dat geldt voor de meeste PvdA’ers die ik ken. Onvermijdelijk zitten er ook minder aardige tussen,…


Grensoverschrijdend

Grensoverschrijdend gedrag moet strenger worden aangepakt, maar s.v.p. niet vanuit een ‘Barbertje moet hangen’-mentaliteit. De les van de kwesties Arib en Van Dijk.


Gecultiveerde domheid jaagt fascisme aan

Het fascisme tegenhouden vereist een overheid die haar rol weer neemt, haar democratische legitimiteit waarmaakt én via verheffend onderwijs en publieke kwaliteitsmedia voorkomt dat een volk afglijdt in een primitieve massacultuur waarin collectieve domheid de norm is.


Fuseren of de handschoen oppakken?

Samenwerking prima, maar fusie van PvdA en GroenLinks zal de machteloosheid van links niet doorbreken. Vooral de PvdA moet zichzelf opnieuw durven uitvinden. Fuseren lijkt te veel op opgeven. De pleitbezorgers zijn ook nog eens vooral degenen aan wie het verwijt kleeft dat ze de sociaaldemocratische idealen hebben verkwanseld.Bedelen om werk

Basisbaan of slavernij

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit ‘basisbanen’, voor mensen die al lang werkloos zijn, met weinig kans op de arbeidsmarkt. En ook voor sommige andere werkzoekenden. Een basisbaan geeft recht op het minimumloon,…