ideologische veren

Fuseren of de handschoen oppakken?

Samenwerking prima, maar fusie van PvdA en GroenLinks zal de machteloosheid van links niet doorbreken. Vooral de PvdA moet zichzelf opnieuw durven uitvinden. Fuseren lijkt te veel op opgeven. De pleitbezorgers zijn ook nog eens vooral degenen aan wie het verwijt kleeft dat ze de sociaaldemocratische idealen hebben verkwanseld.