milieu

Hooibalen in Picardië | ©JPL

Verbeter de wereld en begin bij…

Schrijfster en psychotherapeut Marte Kaan schrijft in NRC (18 augustus 2023) over de worsteling tussen eigen en collectieve verantwoordelijkheid als het om het milieu gaat. De titel van haar essay: ‘De verantwoor­delijkheid voor klimaat­verandering hoort…