privacyverklaring & disclaimer

www.lahaise.nl respecteert de privacy van bezoekers aan deze site en garandeert dat persoonlijke informatie die u aan deze website toevertrouwt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze site vraagt geen privégegevens, buiten gegevens die u eigenhandig opgeeft door het plaatsen van een reactie, of gegevens die u afstaat via een social media-button.

Voor zover de beheerder van deze website over uw persoonlijke gegevens beschikt, stelt hij deze niet ter beschikking aan derden. Hij stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan hem toevertrouwt. Door een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

www.lahaise.nl kan het gebruik niet uitsluiten van via WordPress of door derde partijen via plug in’s of widgets aangebrachte cookies en andere technologieën (voor een goed functionerende website en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt). U kunt het privacy-beleid van deze derden op hun websites raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, en voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het www.lahaise.nl-privacybeleid is hierop niet van toepassing.

Bij een bezoek aan deze website slaan servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Disclaimer

Dit is een persoonlijke website, en dat geldt ook voor artikelen van een (pers)wetenschappelijke, politieke of journalistieke strekking. Aan artikelen op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook sta ik als auteur, tevens ‘eindredacteur’ niet in voor de juistheid van alles wat op de website staat. Fouten kunnen voorkomen en afhankelijk van het soort bericht – bijvoorbeeld blog-achtige artikelen – kan er sprake zijn van enige ‘literaire verdichting’ omwille van de leesbaarheid.