privacyverklaring

Friday, May 18, 2018

www.lahaise.nl respecteert de privacy van gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u aan deze website toevertrouwt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze site vraagt geen privégegevens, buiten gegevens die u zelf handmatig opgeeft door het plaatsen van een reactie of gegevens die u afstaat via bijvoorbeeld een social media button.

Uw persoonlijke gegevens:

Voor zover wij over uw persoonlijke gegevens beschikken, stellen wij deze niet ter beschikking aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

www.lahaise.nl kan het gebruik niet uitsluiten van via WordPress of door derde partijen via plug in’s of widgets aangebracht cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en na te gaan hoe de site wordt gebruikt. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het www.lahaise.nl-privacybeleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van andere website of adverteerders.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

gegenereerd op Privacy Generator