Journalist/politicus

Welkom op mijn persoonlijke blog, met op gezette tijden wat aantekeningen over de wereld en zijn randgebieden. Veel van mijn blogs gaan over politiek en journalistiek. Dat is niet zo vreemd want ik ben nu eenmaal journalist en daarnaast voor de PvdA actief in Hilversum. Sommige lezers kennen mij vooralsnog beter uit Amsterdam, waar ik lange tijd politieke functies heb bekleed. In de hoofdstad verschijnt ook het maandblad waar ik sinds 2007 leiding aan geef: MUG Magazine. MUG bestaat 30 jaar en is het enige onafhankelijke maandblad in Nederland – met 40.000 lezers per maand – dat zich in het bijzonder op minima richt en op mensen die zich voor de samenleving inzetten.

Voor de Hilversumse PvdA sta ik op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Aan mijn achtste positie – lijstduwer – ging nogal wat gedoe vooraf. Daarover heeft de lokale pers genoeg geschreven, dus dat ga ik hier niet overdoen. Gelukkig ligt al dat gedoe achter ons en zijn we met een enthousiaste ploeg verse kandidaten aan onze campagne begonnen, met een prachtig verkiezingsprogramma waar ik als (mede-)auteur best een beetje trots op mag zijn. Op de website van PvdA Hilversum meer over onze campagne en onze plannen voor Hilversum.

Een journalist dient zijn politieke voorkeur te verbergen, heb ik ooit geleerd. Ik ben het daar niet altijd mee eens, althans niet met de eenvoud van die stelling. Mijn lezers – van MUG Magazine – mogen best weten dat ik sociaal-democraat ben. Dat ik mij aan de PvdA heb verbonden zullen de lezers van MUG Magazine niet merken. In mijn functie van meeschrijvend hoofdredacteur ben ik onpartijdig, hoe betrokken ook. Maar dat ik sociaal-democraat of gewoon links ben, kan de oplettende lezer uit mijn stukken – en niet alleen uit mijn hoofdredactionele commentaren – wel degelijk opmaken. Is dat erg? Is het erg dat De Telegraaf een rechtse krant is? Laten we gewoon eerlijk tegen elkaar zijn, in de politiek en ook in de journalistiek.

Dit weblog ben ik toch vooral als journalist/publicist gestart, al begint de lokale politiek steeds meer aandacht op te eisen sinds ik mij kandidaat heb gesteld voor de PvdA. Wat ik met Hilversum wil? Nou om te beginnen zie ik als immigrant uit Amsterdam veel kansen voor deze prachtige gemeente, op relatief korte treinafstand van de hoofdstad. Kansen op het gebied van cultuur, media en werkgelegenheid. Hilversum is natuurlijk al dé mediastad… maar dat mag wel wat meer beleefd worden, zeker in het centrum. Dat centrum – en trouwens heel Hilversum – kan wel wat vriendelijker voor fietser en voetganger. Dat komt niet alleen ieders gezondheid maar ook de levendigheid van het dorpshart ten goede. En als bewoner van Oost vind ik natuurlijk dat we ‘onze’ kant van het spoor op moeten nemen in de vaart der volkeren. Er is best wel wat achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld achter het station.

We hebben in het Gooi veel groen, waar we voorzichtig mee om moeten gaan. Ingesloten door natuurgebieden legt dat beperkingen op. Dat is enigszins vergelijkbaar met Amsterdam-Centrum, waar ik mij intensief met stedelijke ontwikkeling heb bemoeid. Natuur moeten we koesteren – zoals we in Amsterdam onze monumenten beschermen, waar Hilversum er trouwens ook veel van heeft. En ondertussen dienen we er wel voor te zorgen dat er voldoende betaalbare woon- en werkruimte binnen de gemeentegrenzen aanwezig blijft. Dat vergt zorgvuldige én sociale planning van woningbouw en van herontwikkeling van bijvoorbeeld voormalige bedrijfsterreinen binnen de dorpsgrenzen. Wie in het welvarende Hilversum woont, met zijn prachtige villawijken, moet zeker kunnen zijn van goede zorg, goed onderwijs en hulp wanneer het – even of langere tijd – financieel niet goed met je gaat. Ik sta voor een sociale stad, een ‘lieve stad’ om met de vorig jaar overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan te spreken. Jazeker, Eberhard was ook mijn voorbeeld, met zo veel andere grote PvdA’ers als Jan Schaefer, Floor Wibaut en naamgenoot Joop den Uyl.

Ik ben dus journalist/politicus, met nog wat afwijkingen in mijn cv. Zo ben ik in het verleden enkele jaren in het onderwijs werkzaam geweest, als docent Nederlands. Ook was ik tien jaar lang woordvoerder, projectleider en onderzoeker voor het Anti Discriminatie Overleg (ADO), een kenniscentrum op het gebied van beeldvorming. In die periode – jaren negentig – was ik overigens al regelmatig in Hilversum te vinden.

Mijn journalistieke cv:
– sinds 2007 hoofdredacteur (tevens directeur) van MUG Magazine
– 1999-2005 redacteur, eindredacteur en adjunct-redactiechef Amsterdams Stadsblad (Parool/Weekmedia)
– 1986-2007 incidenteel freelance werk, meestal naast ander werk
– 1975-1976 leerling-journalist Helderse Courant (Verenigde Noordhollandse Dagbladen)

In een verder verleden werkte ik onder meer als steigerbouwer, pompbediende, winkelier, chauffeur, timmerman en corrector. Verder doe ik nog steeds incidenteel wat freelance- of vrijwilligerswerk, onder meer als troubleshooter oftewel oliemannetje en als interim bladenmaker. Dat ik enige vaardigheid als probleemoplosser heb, komt mede door mijn ervaring als politicus. Naast deelraadslid in Amsterdam-Centrum was ik onder meer commissievoorzitter (BWSO), lid van het presidium, (vice-)fractievoorzitter en voor de PvdA (sub)afdelingsvoorzitter, voorzitter programmacommissie (stadsdeelverkiezingen) en congresafgevaardigde. Ook bekleedde ik wat bestuursfuncties in onder meer een grote Vereniging van Eigenaren (VVE).

Wat persoonlijke noten: mijn wieg stond in Frankrijk maar ik ben in Nederland getogen, de eerste jaren in West-Brabant en mijn lagere- en middelbareschooltijd in Beverwijk. Na een kort oponthoud in Den Helder en weer terug in Beverwijk, kwam ik als student in Amsterdam waar ik bijna veertig jaar ben gebleven. Sinds 2016 woon ik in mediastad Hilversum. Ik heb vrouw en kind (volwassen zoon), ben neerlandicus (taalbeheersing, bijvakken massacommunicatie/geschiedenis van de pers), rij motor en auto, ben in bezit van rijbewijs ABCDE en vaarbewijs I & II, en beleef vooral plezier aan muziek (underground, pop, jazz, blues & klassiek), literatuur, films (ook goede tv-series, documentaires en Arjen Lubach), architectuur, fietsen of wandelen in de Gooise natuur, op z’n tijd met vrienden naar het café, zelf een meubeltje in elkaar timmeren en kunst in het algemeen. Waar ik niks mee heb? Gecultiveerde domheid, politieke hypercorrectheid en het claimen van moreel gelijk. Mijn enige allergie: onrecht!