Basboot en Nieuwe Vaart zorgen voor verhit debat

basboottek

Een verhitte discussie over woonboten met een overvolle publieke tribune opende het politieke seizoen 2011/2012 in stadsdeel Centrum. Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren moest verdedigen waarom de Basboot moet verdwijnen, tegen de wil van de raad.
De woonboot in de Prinsengracht zorgde in de zomer van 2011 voor ophef, mede door een uitgebreid artikel in Het Parool over de kafkaëske situatie waarin de eigenaar en zijn gezin was beland. De nieuwgebouwde boot voldeed niet helemaal aan de bouwvergunning en moest daarom van het stadsdeel uit de grachtengordel worden verwijderd. Is het een ark of een vaartuig? Dat bleek de hamvraag.
De vergunning was verleend voor een vrijwel identieke opbouw als gerealiseerd maar dan wel op een ‘originele’ duwbak. In plaats daarvan liet eigenaar Bas Lemmens een replica bouwen, die op details verschilt van het goedgekeurde ontwerp. Fout, oordeelde het stadsdeel. De nieuw gebouwde stalen bak is nu een ‘ark’ en de welstandsregels staan niet toe dat een vaartuig door een ark wordt vervangen. ,,Onzin’’, reageerde ik namens de PvdA-fractie. ,,Een absurde definitiekwestie, terwijl het meest beeldbepalende deel van de boot – de opbouw – vrijwel geheel volgens de richtlijnen van de Welstandscommissie is gerealiseerd. ,,Mooi of niet mooi, wat er nu ligt, strookt met ons idee achter de richtlijnen.
Het verwijderen van boot en gezin omwille van een abstracte definitiekwestie is buiten alle proporties. Bovendien moet de raad de welstandsregels op het water nog evalueren. En dan zou weleens kunnen blijken dat de Basboot gewoon mag.’’
De raad was het in meerderheid met de PvdA eens, zo bleek tijdens de commissie Openbare Ruimte van dinsdag 7 september. Ook VVD, D66 en SP vonden de straf voor het niet helemaal voldoen aan de vergunning te extreem. Alleen GroenLinks wilde de eigen wethouder niet afvallen. Jeanine van Pinxteren zat duidelijk met de zaak in haar maag. ,,De raad heeft deze regels bedacht en ik moet mij eraan houden; bovendien zeg ik niks toe zolang de zaak nog in behandeling is’’, verweerde zij zich.
De PvdA kreeg wel de toezegging dat Bas Lemmens en zijn gezin met hun Basboot niet meteen worden weggesleept. Van Pinxteren beloofde de raad op de hoogte te houden. Een geëmotioneerde familie Lemmens en aanhang verlieten de zaal, opgelucht dat de deelraad het voor ze had opgenomen maar nog vol spanning over het vervolg.
Hoe verder met de Basboot? De motie die ik achter de hand heb gehouden en die ook bij mevrouw Van Pinxteren bekend is, bevat m.i.z. voldoende aanknopingspunten om tot het alsnog vergunnen van de Basboot te komen. De PvdA rekent erop dat er een voor het gezin acceptabele oplossing komt. Ook D66 sprak die wens uit. Zo nodig zal de Basboot opnieuw in de raad worden besproken.
Eerder tijdens deze eerste commissievergadering was Van Pinxteren al in verlegenheid gebracht door bewoners van de Nieuwe Vaart. Complimenten vielen haar ten deel voor haar intentie om boot- en walbewoners actief mee te laten denken over de herinrichting van de Eilandenboulevard maar ernstige kritiek was er op de publieke aankondiging dat er woonboten zouden worden verwijderd. Bewoners meldden dat hun woonboten daardoor nu al onverkoopbaar waren geworden. Ook nu was het de PvdA die de stadsdeelvoorzitter tot de orde riep. ,,Nogal voorbarig en onverantwoord om te zeggen dat woonboten zullen worden verwijderd. Wat ons betreft, is daar geen sprake van.’’ Van Pinxteren gaf toe: ,,In principe gebeurt dat op vrijwillige basis, we hebben niets eens geld voor gedwongen verplaatsingen.’’

2 Comments on "Basboot en Nieuwe Vaart zorgen voor verhit debat"

  1. Basboot is inmiddels gered, en wel tijdens mijn vakantie. Gefeliciteerd Bas Lemmens en gezin. Complimenten voor Jeanine van Pinxteren voor een wijs besluit.

  2. Helaas, dat is het besluit van het dagelijks bestuur in reactie op een advies van de bezwaarschriftencommissie, die een klacht van de Vrienden v/d Amsterdamse Binnenstad gegrond heeft verklaard. Het DB meent nu te moeten handhaven. Ik ben het daar niet mee eens en zal proberen de deelraad van mijn standpunt te overtuigen. Dat is nog zeker geen gelopen race, vooral GroenLinks lijkt er niets voor te voelen de eigen wethouder af te vallen. Meer raadsleden vinden dat het stadsdeel juridisch niet sterk staat, nu de bezwaarschriftencommissie de VVAB in het gelijk heeft gesteld. Wordt vervolg, en wel direct na de zomervakantie.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*